Особливості медіакультури в Україні

науково-дослідна тема

 

Науковий керівник –  канділологічних наук Габор Н.Б.

Термін виконання –  01.01.2014 – 31.12.2016 рр.

№ держреєстрації – 0114U004245

 

Узагальнені результати виконання теми

Відповідно до темплану було отримано й опрацьовано моніторинг стану та особливостей медіакультури в Україні, зокрема такого його сегменту як громадянська журналістика. Отож, узагальнюючи моніторинг медіакультури ЖГ (журналістики громадян) в Україні від періоду Євромайдану й донині є підстави стверджувати, що переважно ті проблеми, які висвітлює українська журналістика громадян, адекватно та правдиво демонструють суспільні настрої в державі. Їх основна тематика на сучасному етапі – політична, у той час як на багатьох англомовних сайтах вона – соціальна (безробіття, проблеми імміграції чи неповносправних громадян).  У період масового застосування у професійній журналістиці “копі-пейсту” ЖГ додає їй оперативності та ексклюзивності, оскільки це чесний продукт з перших рук, нехай і емоційно суб’єктивний, не завжди належно осмислений чи узагальнений.

Функціонування ЖГ внесло суттєві похибки в деякі медіа-теорії. Так, наприклад, змінюються акценти в теорії інформаційного “порядку денного” в суспільстві, основна суть якої в тому,  що ті факти, які подаються медіями як  важливі, справді стають такими для суспільства; ЗМК намагаються сказати людям не стільки Що думати, скільки ПРО ЩО думати. Тепер, коли вагомим постачальником новин стає сама аудиторія, починає переосмислюватись і змінюватися редакційна політика та стратегії багатьох традиційних медій.

І найважливішим висновком для української ЖГ-2014 є те, що на відміну від країн Західної демократії, в Україні журналістика громадян зародилась тоді, коли ще не було громадянського суспільства, і стала тим фундаментом, на якому це суспільство почало розвиватись і протистояти авторитарному режимові.

 

Практична цінність одержаних результатів

Результати досліджень узагальнено в публікаціях і тезах виступів. Підготовано до друку тематичний випуск „Медіакритики” Ч.21, 2014р.

У межах теми на базі Інституту діє науковий семінар, останнє виїзне засідання якого з проблем сучасної медіакультури  відбулося у вересні 2014 р. на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти м. Львова. У грудні 2014 року працівники Інституту виступили співорганізатором круглого столу на медіакультурну тематику „Інформаційні виклики”.

По завершенню роботи над темою, її результати та накопичений матеріал стануть основою для спецкурсу  „Медіакультура”, для студентів-журналістів та представників не-журналістської освіти на базі Інституту післядипломної освіти.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Доповідь Ukrainian citizen journalism in the era of social change на тижневому Міжнародному науковому семінарі “The Political Potential of New Media” Bamberg, 30.09-5.10.2014.

 

Опубліковані статті

Всього кількість статей – 25

З них у фахових виданнях ВАК України – 1

В інших наукових виданнях – 24