Особливості медіаосвіти в Україні: академічний та громадянський аспекти

науково-дослідна тема

 

Науковий керівник –  канділологічних наук Габор Н.Б.

 

Термін виконання -  01.01.2011 – 31.12.2013 рр.

 

- Здійснити порівняльний аналіз  особливостей розвитку медіаосвіти в  Європі, США, Росії та Україні.

- Сформулювати концепцію медіаосвіти загалом та в Україні зокрема.

- Сформулювати академічний та громадянський аспекти медіаосвіти.

- Зібрати та дослідити особливості медіаосвітних напрацювань в різних регіонах України.

- Результати досліджень  розмістити на сторінках журналу „Медіакритика”.

2012 рік

Підготовлено до друку й опубліковано 16 публікацій, які розглядають особливості академічної та громадянської медіаосвіти й медіаграмотності, проаналізовано практичний медіаосвітній  досвід українських шкіл та громадських організацій з впровадження медіаграмотності/медіаосвіти в Україні. Для студентів факультету журналістики в межах теми було організовано дві зустрічі з медіаосвітянами-теоретиками (1) та практиками (1), після чого в Медіакритиці було опубліковано дві студентські публікації.

Результати досліджень узагальнено в публікаціях і тезах виступів. Підготовано до друку спецвипуск „Медіакритики” Ч.19, 2012р.