ПУБЛІКАЦІЇ

Статті , 2009 р.
 

1.  Потятиник Б. Мережеві ЗМІ в Україні: прогноз розвитку / Б.Потятиник  // Телевізійна й радіожурналістика  : зб. науково-методичних праць. – 2009. – Вип. 8.–  С. 74 - 79.

2.  Чабаненко М. До питання історії та особливостей розвитку вітчизняних журналістських інтернет-видань / М. Чабаненко // Телевізійна й радіожурналістика  : зб. науково-методичних праць. – 2009. – Вип. 8.–  С. 98-104.

3.  Чабаненко М. Запорізькі інтернет-ЗМІ в контексті розвитку онлайнової журналістики / М. Чабаненко // Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник; за ред.  О.М. Холода. –  Запоріжжя, 2009. –  С. 156-158.

4.  Білоус О. Зміст сучасної телевізійної та інтернет- інформації  / О. Білоус // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип.8. – С.92-97.

5.  Пашніна О.  Особливості висвітлення війни в Іраку американськими ЗМІ: умови та наслідки / О.Пашніна // Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика.  Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. — 2008. Вип.21. — С. 84-91.

6.  Александров П. Влада страху. Технології страху і тривоги у сучасному кіномистецтві [Електронний ресурс] / П. Александров ; Львівський університет. – Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm

7.  Александров П. Мова тривоги: технологія політичної боротьби мирного часу. [Електронний ресурс] / П. Александров ; Львівський університет. –Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm

8.  Александров П. Інтернет-журналістика: новий вимір документального жаху [Електронний ресурс] /П. Александров // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ahresiya-i-tryvoha/pavlo-   aleksandrov-tekhnolohiyi-strakhu-i-tryvohy.html

9.  Александров П. Технології страху і тривоги в інтернет-журналістиці [Електронний ресурс] / П. Александров ; Львівський університет. – Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm

10.  Александров П. Соціальні страхи крізь призму медіа / П. Александров //  Медіа критика. – 2009. – №16. – С. 53-58.

11.  Александров П. Екранне насильство: еволюція, вплив на глядача [Електронний ресурс] /П. Александров // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ekranne-nasylstvo-evolyutsiya-vplyv-na-hlyadacha-studentske-doslidzhennya.html

12.  Габор Н. Як ЗМІ реагують на важливі проблеми суспільства [Електронний ресурс]  / Н.Габор  // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: Mediakrytyka.info /ohlyady-analitykа

13.  Кузнецова О. Плагіат в Інтернет-ЗМІ України. Плагіат в Інтернет-ЗМІ України [Електронний ресурс]  / О.Кузнецова //  Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/plagiat.html

15.  Савостейко Ю. Екранне насильство: еволюція, вплив на глядача  [Електронний ресурс] / Ю. Савостейко // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ekranne-nasylstvo-evolyutsiya-vplyv-na-hlyadacha-studentske-doslidzhennya.html

16.  Слюсар Х. Культ страху як мотив сучасного медіасвіту [Електронний ресурс] / Х.. Слюсар ; Львівський університет. – Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm

17.  Пиріг В. (Без)-культура веб-коментарів  [Електронний ресурс] / В.Пиріг  // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/doslidzhennya-komunikatsiyi-veb-   komentariv.html

18.  Потятиник Б. 100-процентна журналістика [Електронний ресурс] /  Б. Потятиник // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/100-protsentna-zhurnalistyka.html

19.  Потятиник Б. Кризовий компас українських медій: як утриматися на плаву? / Б.Потятиник  // МедіаКритика. – 2009. –  № 16. – С. 10-19.

20.  Чабаненко М. Навести лад в інтернеті можливо? Варто лише захотіти [Електронний ресурс] /  М. Чабаненко // МедіаКритика. – 2009. –  № 16. – С. 63-68.

21.  Чабаненко М. Чисто нашенський інтернет [Електронний ресурс] /  М.Чабаненко // Телекритика.—2009.—Режим доступу:  http://telekritika.ua/media-suspilstvo/view/2009-02-18/43879

22.  Чабаненко М.  Коли спроможемося навести лад в інтернеті? [Електронний ресурс] /  М.Чабаненко // Телекритика.—2009.—Режим доступу:  http://telekritika.ua/view/2009-02-13/43750

 

Автори публікацій: